ردیف نام استان آدرس سایت
۱ آذربایجان شرقی http://www.ostan-as.gov.ir
۲ آذربایجان غربی http://www.ostan-ag.gov.ir
۳ اصفهان http://www.ostan-es.ir
۴ بوشهر http://www.ost-boushehr.ir
۵ تهران http://www.ostan-th.ir
۶ چهارمحال و بختیاری http://www.ostan-cb.ir
۷ خراسان رضوی http://www.khorasan.ir
۸ خوزستان http://www.ostan-kz.ir
۹  فارس http://www.farsprovince.com
۱۰  قزوین http://www.qazvin.gov.ir
۱۱ کردستان http://www.ostan-kd.ir
۱۲ کرمان http://www.kermanprovince.ir
۱۳ کرمانشاه http://www.ksh.ir
۱۴ لرستان http://www.ostan-lr.ir
۱۵ مازندران http://www.ostan-mz.ir
۱۶ هرمزگان http://www.hormozgan.ir
۱۷ همدان http://www.ostan-hm.ir
۱۸  یزد http://www.ostan-yz.ir
۱۹ اصفهان http://www.isfahanportal.ir
۲۰ خراسان رضوی http://www.khorasan.ir
۲۱ فارس http://www.fars.ir
۲۲ سیستان و بلوچستان http://www.sbportal.ir