اشخاص حقوقی ( عمومی دولتی و غیردولتی )

 

sakhto-saz

 

برای مشاهده فایل کاملاشخاص حقوقی ( عمومی ، دولتی و غیر دولتی )  سال ۱۳۹۴ شهرداری پاوه اینجا کلیک نمایید .