نام و نام خانوادگی مسئول : خانم علیزاده

شماره تماس : ۰۸۳۴۶۱۲۲۸۱۹ داخلی ۱۱

شرح وظایف معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

– دریافت برنامه‌ها و سیاستهای کلان شهرداری در ارتباط با امور فرهنگی و اجتماعی و برنامه‌ریزی جهت اجرای آنها در سطح منطقه و ابلاغ به واحدهای تحت سرپرستی و سایر واحدهای ذیربط.
– کنترل و نظارت بر رعایت کامل قوانین، مقررات و ضوابط شهرداری پاوه و اقدام لازم جهت اجرای صحیح کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای ابلاغی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری مرکز در سطح منطقه.
– بررسی اوضاع اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و جمعیتی شهر پاوه در جهت تعیین خط مشی فعالیتهای شهرداری درراستای فراهم آوردن زندگی نسبتا آرام و پربار شهروندان .
– مطالعه چگونگی فعالیتهــــای اجتماعی مردم در شهر پاوه و شناسایی عوامل مؤثر در اینگونه فعالیتها و نهایتاً جمع آوری اطلاعات لازم از طریق پژوهشهای علمی و ارائه راه حلهای عملی به شهرداری .
– برنامه ریزی , نظارت و ساماندهی و توسعه ورزش بانوان .
– برنامه ریزی و نظارت بر تعیین راهبردها و سیاستها برای تامین امکانات , زیر ساخت ها و تجهیزات لازم برای عرضه خدمات فرهنگی به شهروندان.
– جمع‌آوری ، ساماندهی، نگهداری و به هنگام سازی کلیه آمار و اطلاعات مربوط به امور اجتماعی و فرهنگی منطقه با هماهنگی معاونت هماهنگی و برنامه ریزی منطقه جهت بکارگیری در امر برنامه‌ریزی و تهیه بانکهای اطلاعاتی منطقه.
– اجرایی نمودن راهبردهای ارتقاء امنیت روانی و اجتماعی زنان شهر پاوه
– انجام اقدامات لازم جهت توانمندسازی فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی بانوان در شهرداری و شهر پاوه در خصوص زنان سرپرست خانواده در سطح منطقه
– نظارت بر حسن اجرای طرح های مربوط به بانوان در سطح منطقه
– برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای خاص بانوان و نیاز سنجی و مخاطب شناسی زنان .
– نیاز سنجی و ارائه راهکارهای مناسب در زمینه رفع کاستی ها و معضلات اجتماعی و مسائل فرهنگی در محدوده اختیارات و ماموریت های شهرداری.
– برنامه ریزی لازم در جهت پیش گیری از پیدایش یا کنترل آسیبهای اجتماعی و فرهنگی
– برنامه ریزی و اجرای توانمند سازی شهروندان در تامین و حفظ سلامت خود و جامعه شهری.
– برنامه ریزی و اجرای آموزش شهروندان و جلب مشارکت آنان در جهت شناخت صحیح و برخورد مناسب با مسائل شهری و شهرداری و معضلات اجتماعی و فرهنگی.
– برنامه ریزی جهت توسعه ، گسترش و ترویج ورزش همگانی و تفریحات سالم و غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان شهر پاوه و اولیاء آنان در مناطق نواحی و محلات شهری.
– توسعه و بهره برداری مناسب فضاهای ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و بهداشتی.
– بالا بردن سطح آگاهیهای شهروندان در موضوعات روابط ، رفتار و مناسبات اجتماعی ، حقوق و تکالیف شهروندی ، مهارتهای زندگی و بهداشت و محیط زیست در جهت تثبیت نظم اجتماعی و تقویت مشارکتهای اجتماعی .
– ایجاد بانک اطلاعاتی از امور اجتماعی و فرهنگی ، جمع آوری و تحلیل آمار و اطلاعات کلیه پروژه های اجتماعی و فرهنگی شهرداری .
– برقراری ارتباط با دستگاها و نهادهای دولتی و غیر دولتی ، سازمانهای مردم نهاد NGO مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و همکاری با موسسات و مجامع بین المللی فعال در امور اجتماعی و فرهنگی در جهت ارتقاء کمی و کیفی برنامه ها ، فعالیتها و ماموریت ها و سیاستهای شهرداری پاوه .
– جمع آوری ، مستندسازی و طبقه بندی کاربردی کلیه اسناد ، مدارک و گزارشات مرتبط با حوزه فعالیت .
– تهیه پیشنهاداتی راجع به مشکلات و نارساییهای قوانین و مقررات موجود در حوزه های امور اجتماعی و فرهنگی و ارائه به مراجع ذیربط.
– انجام مطالعات و طراحی و اجرای کلیه پروژه های اجتماعی و فرهنگی با توجه به اولویتها و نیازهای تعیین شده .
– توسعه تاسیسات رفاهی و خدماتی از قبیل کلینیک های تخصصی ، مهد کودک ، باشگاه ….
– پیگیری مداوم در ارتباط با نحوه و چگونگی اجرای طرحها، مشخص نمودن اشکالات و نارسائیها و کشف علل تاخیرهای اجرائی .
– انجام سایر اموریکه در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع یا تفویض اختیار می‌گردد.