نام و نام خانوادگی مسئول : معروف ولدبیگی

شماره تماس : ۰۸۳۴۶۱۲۲۸۱۹ داخلی۱۶

 

<< شرح وظایف حفاری >>

 

۱-      نظارت کمی بر حفاری های سطح معابر شامل :

  • بررسی آدرس ، متراژ و مهلت مجوز
  • استفاده از نوار و تابلوی هشدار دهنده در محل پروژه
  • نصب تابلوی معرفی پروژه در حفاری های طولی ( اصلی )
  • جمع آوری نخاله و خاکهای مازاد
  • مرمت حفاری ها با توجه به آرایش موجود

۲-      ارائه گزارش روزانه به رئیس یا معاون ناحیه

۳-      تعامل با اکیپ گشت اجرائیات جهت برخورد با تخلفات حفاری

۴-      هماهنگی و تعامل با ادارات حفار

۵-      ثبت مجوزات حفاری و نتایج بازدید

۶-      انجام سایر امور محوله از سوی مافوق