نام و نام خانوادگی مسئول : اردشیر ایرانپناهیان

شماره تماس : ۰۸۳۴۶۱۲۲۸۱۹ داخلی ۱۶

<< شرح وظایف خدمات شهری >>
– برنامه رفت و روب و نظافت شهر
– رفت و روب شهر
– جمع آوری و دفع زباله و نخاله
– دفع حیوانات مزاحم
– لایروبی و نگهداری و پاکسازی آنها و مسیل های واقع در محدوده شهر
– برنامه نگهداری و بهبود محیط شهری
– اداره امور کشتارگاه ها
– اداره امور گورستانها
– ادراه امور پارکها و فضای سبز پارکها، میادین ، رفوژها و بلوار های سطح شهر
– پلاک کوبی و نام گذاری
– امور آتش نشانی و خدمات ایمنی و حفاظت شهر
– جلوگیری از وقوع حریق و اطفاء حریق و اجرای عملیات امداد و نجات سوانح
– رفع خطر از ساختمان های شکننده و کهنه و مزاحم
– نگهداری و لایروبی مسیل ها
– هدایت آبهای سطحی
– برنامه بهبود ترافیک شهری
– ترافیک شهری
– اداره امور پارکینگ ها و پارکومترها
– برنامه خدمات اجتماعی
– اداره امور مجتمع ها و رستوران های وابسته به شهرداری
– نگهداری مجتمع های تفریحی وابسته به شهرداری
– کمک در امور ورزشی ، تفریحات سالم و نظارت بر امور سینما ها
– برنامه ساماندهی و رفع سد معبر
– جلوگیری از تاسیس کارگاه ها ، گاراژ های عمومی و مشاغل و کسب های مزاحم بر خلاف بهداشت
– شناسایی و انتقال مشاغل مزاحم و رفع آلودگی دیداری
– کنترل و نظارت بر کلیه کیوسک ها و دکه های سطح شهر
– مبارزه با جانورانی که محیط زیست را آلوده می کنند
– تخریب اماکن عمومی منافی بهداشت عمومی
– انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل .