نام و نام خانوادگی مسئول : بابک رضایی

شماره تماس : ۰۸۳۴۶۱۲۲۸۱۹ داخلی۱۹

 

<< شرح وظایف پست سازمانی کارشناس درآمد >>

 

۱- اجرای دقیق آئین نامه ها،دستورالعمل ها،بخشنامه ها و ظوابط مربوطه

۲-اقدام برای وصول عوارض مؤدیانی که بموقع عوارض را پرداخت نکرده اند از طریق اخطار و پیش آگهی

۳- پیگیری عملیات اجرایی برای وصول عوارض

۴- تهیه آمار وصولی ماهیانه و سالیانه جهت ارائه به مافوق

۵- رسیدگی به امور محاسباتی عوارض

۶-همکاری های لازم با رئیس گروه برای تهیه برنامه های بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت در چارچوب استراتژی شهرداری

۷- نظارت و پیگیری بر جذب و وصول عوارض و درآمدها از طریق مراجع ذیصلاح از جمله کمیسیون ماده ۷۷ و….

۸- بررسی و پیشنهاد منابع جدید عوارض و درآمد و انعکاس آن به رئیس گروه درآمد

۹- شرکت در جلسات کمیسیون ماده ۷۷ و ابلاغ آراء به واحدهای صنفی مربوطه

۱۰- انجام امور مربوط به ثبت فیشهای واریز بانکها

۱۱- نگهداری اسناد مالی و فیشهای پرداختی شهروندان

۱۲- کنترل پرونده ها از نظر ارقام، قوانین،جرائم و محاسبات

۱۳- انجام امور مربوط به اعتراضات معترضین و مغایرتهای بانکی و اسناد

۱۴- انجام امور مربوط به چکهای شهروندان

۱۵- تهیه پیش نویس تعرفه عوارضات محلی

۱۶- نظارت و کنترل ممیزی کلیه املاک و مستغلات بر اساس نوع ساختمان،مقدار زیربنا،عرض معابر و نوع استفاده و غیره

۱۷- تعیین ارزش معاملاتی املاک بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی وزارت دارائی

۱۸- کنترل مدارک و اوراق پرونده ها

۱۹- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل