شهرداری پاوه حدوداً در سال ۱۳۳۸ تاسیس و به فعالیت خود جهت ارائه خدمات به شهروندان ادامه داده و همانطوریکه اطلاع دارید برای تغییر درجه هر شهراری نیاز به اطلاعات جمعیت هر شهر ، میانگین درآمد و موقعیت شهر از لحاظ تقسیمات کشوری بوده و در این راستا شهرداری پاوه برابر دستورالعمل وزیر محترم کشور در تاریخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ پس از طی درجه ها از یک تا پنج به درجه ۶ ارتقاء یافته و در حال حاضر با این درجه فعالیت می نماید ، شهرداری پاوه از ابتدای تاسیس تا کنون ۲۶ شهردار و سرپرست را به خود دیده است که مشخصات آنان به شرح زیر می باشد :


مشخصات و اسامی شهرداران پاوه

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ نصب

میزان سوابق اجرائی در سمت شهردار

( سال )

۱

مهدی رئوفی

۰۱/۰۸/۱۳۳۸

۲ سال

۲

مصطفی مهرجو

۰۱/۰۸/۱۳۴۰

۹ سال و ۷ ماه

۳

محمد صالحی

۲۴/۰۱/۱۳۴۹

۲ سال

۴

مصطفی مهرجو

۰۷/۰۱/۱۳۵۱

۴ سال و ۷ ماه

۵

اقبال زردشتیان

۱۸/۰۸/۱۳۵۵

۳ سال

۶

محمد شریف یوسفی

۱۲/۰۸/۱۳۵۹

۱ سال و ۷ ماه

۷

شاهرخ شاهین

۲۵/۰۱/۱۳۵۹

۳ ماه

۸

محمد جمیل صافی پور

۲۵/۰۴/۱۳۵۹

۸ ماه

۹

محسن معاذی

۲۵/۱۲/۱۳۵۹

۲ سال

۱۰

علی محمد باباخاص

۰۱/۰۵/۱۳۶۱

۶ سال

۱۱

هوشنگ صباغیان

۱۹/۱۲/۱۳۶۶

۱ ماه

۱۲

علی احمد باباخاص

۲۵/۱۲/۱۳۶۶

۳ ماه

۱۳

ناصر عبادی

۰۳/۰۴/۱۳۶۷

۴ سال

۱۴

کیومرث فرهبد

۱۲/۰۳/۱۳۷۱

۲ سال

۱۵

حسینعلی قوره جیلی

۱۵/۱۰/۱۳۷۳

۳ سال

۱۶

مهدی عبدی

۰۱/۱۱/۱۳۷۶

۲ سال

۱۷

فاروق یوسفی

۰۵/۰۴/۱۳۷۸

۴ سال

۱۸

فایق مصری

۱۵/۰۵/۱۳۸۱

۱ سال

۱۹

مهدی عبدی

۲۶/۰۵/۱۳۸۲

۳ سال

۲۰

محمد امین امینی

۲۷/۰۷/۱۳۸۴

۶ ماه

۲۱

سالم مصطفایی

۱۰/۰۲/۱۳۸۵

۳ سال

۲۲

سرکو مرادی

۲۸/۰۸/۱۳۸۷

۸ ماه

۲۳

جمال ابراهیمی

۲۵/۰۳/۱۳۸۸

۴ سال و ۶ ماه

۲۴

محمد امین امینی

۲۰/۰۹/۱۳۹۲

۳ ماه

۲۵

سلام خسروی

۲۱/۱۲/۱۳۹۲

۱ سال و ۷ ماه

۲۶

علی محمد میری

۱۸/۰۷/۱۳۹۴

در حال خدمت