مسئول واحد : ستار حاتمی

شماره تلفن : ۰۸۳۴۶۱۲۲۸۱۹ ( داخلی ۲۱ )

شرح وظایف واحد :

 

* انعکاس و تشریح دیدگاه ها ، سیاست ها و برنامه ها .

* اجریا سیایت های خبری ، تبلیغاتی ، انتشاراتی و مطالعاتی .

* ایجاد ارتباط مبتنی بر حست تفاهم مردم ، نهادهای اجتماعی و مسئولان .

* تهیه و تدوین اخبار ، بیانیه ، اطلاعیه ، آگهی و پیام ها و اقدام به اعکاس آن در رسانه های گروهی .

* انعکاس طرحها و سیاست های اجرایی و عملکرد سازمان به جامعه مخاطب .

* برنامه ریزی و همکاری در جهت برگزاری کنفرانس ها ، سمینارها ، جشنواره ها ، مصاحبه ها و بازدید ها .

* بررسی مطالب منعکس شده در رسانه های گرو.هی کشور در رابطه با عملکرد سازمان و ارائه نقطه نظرات مناسب به مراجع ذیصلاح .

* تشکیل و همکاری با ستادهای ویژه برگزاری مراسم و مناسبت ها .

* ایجاد شبکه اطلاع رسانی و اطلاع یابی مستمر با مخاطبان .

* انتشار نشریات ادواری و موردی .

* برقراری ارتباط مستمر و منظم با دیگر مراکز ، سازمان ها و نهادها .

* سیاستگزاری ، برنامه ریزی و هماهنگی به منظور برگزاری نمایشگاه های تخصصی در حیطه وظایف .

* تهیه و تدوین و اجرای پروژه های مطالعاتی مربوط به فعالیت ها .

* انجام و پیگیری سایر وظایف محوله ارجاعی از سوی رئیس سازمان .