نام و نام خانوادگی مسئول : سالم مصطفایی

شماره تماس : ۰۸۳۴۶۱۲۲۸۱۹ داخلی ۱۸

 

<< شرح وظایف پست سازمانی دبیر کمیسیون ماده صد >>

 

شرح وظایف پست سازمانی دبیر کمیسیون ماده صد

۱- اجرای دقیق آئین نامه ها،دستورالعمل ها،بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

۲- انجام تشریفات قانونی و اداری به منظور ثبت و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد

۳- برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات کمیسیون ماده صد با توجه به تعداد پرونده های واصله و دعوت از اعضاء کمیسیون جهت شرکت در جلسات و یا بازدید از محل مستحدثات
۴
پیگیری از مراجع ذیربط جهت انتصاب اعضاء مربوطه در کمیسیون ، و در صورت تعیین مدت عضویت ، مراقبت بر اینکه قبل از اتمام مهلت تعیین شده ، حکم آنان تمدید یا فرد جایگزین منصوب شود.
۵
شرکت در جلسات کمیسیون ها جهت رفع ابهامات پرونده های طرح شده و دعوت از نماینده مطلع شهرداری بنا به اقتضای هر پرونده جهت شرکت در جلسات کمیسیون به منظور ارایه توضیحات قانونی و فنی به اعضاء .
۶
حفظ ارتباط با سایر واحدها یا مدیریت های شهرداری مرتبط با پرونده و نیز واحد یا مدیریت حقوقی شهرداری ، دادگستری ، دفاتر اسناد رسمی ، شورای اسلامی شهر ، استانداری و سایر اشخاص و مراجع ذیربط .
۷
اعلام به ذینفعان برای ارسال لایحه دفاعیه ، و در صورت لزوم دعوت برای حضور در جلسه برای دفاع و ادای توضیحات لازم .
۸
تنظیم صورتجلسات براساس رأی موردنظر اعضاء کمیسیون.
۹
ابلاغ آراء صادره کمیسیون های ماده صد به شهرداری یا مناطق شهرداری و افراد ذینفع .
۱۰
حفظ و نگهداری کلیه سوابق ، آراء صادره ، مکاتبارات اداری مربوط به ارجاع پرونده های تخلف به کمیسیون ها
۱۱
وصول اعتراض کتبی شهرداری یا مالک یا قائم مقام او در مهلت مفژقرر پس از ابلاغ رأی کمیسیون اول و طرح در کمیسیون دیگر ماده صد.

۱۲- دریافت گزارش وضعیت بنا از واحدهای مربوطه

۱۳- ابلاغ نتیجه آراء صادره از سوی دبیرخانه کمیسیون ماده صد به اشخاص و واحدهای ذیربط و در صورت اعتراض به آراء صادره ارجاع پرونده به کمیسیون تجدید نظر

۱۴- حفظ ارتباط با مراجع ذیصلاح به منظور رفع احتمالی مشکلات پرونده مطروحه در کمیسیون ماده صد

۱۵- همکاری در تهیه گزارش وضعیت بنا و مشخص نمودن وجود اختلاف  

۱۶- صدور گواهی پایان کار،اصلاح پایانکار،وضعیت بنا،عدم خلاف،اصلاح پروانه وغیره

۱۷- اقدام در خصوص تهیه پاسخ استعلام ادارات و سازمانها طبق نظریه کارشناس شهرسازی و کارشناس طرح های تفصیلی و گذربندی و رییس گروه شهرسازی

۱۸- بررسی و پیگیری احکام مآموریت اعضاء کمیسیون در خصوص تمدید و جایگزینی عضو جدید

۱۹- محاسبه و پیگیری پرداخت حق الجلسات اعضاء کمیسیون برابر مقررات

۲۰- صدور و وصول استعلام ها از ادارات آب،برق،گاز،مخابرات و آتش نشانی و ….

۲۱-اقدام جهت اخذ تعهدنامه ها و استعلام ها جهت صدور پایان کار

۲۲- کنترل مدارک مربوط به وصول عوارض و مفاصا حساب قبل از هر گونه پاسخ و مجوز

۲۳- کنترل کلیه مدارک موجود در پرونده از نظر احراز مالکیت و تطبیق دادن سوابق پرونده

۲۴- پیگیری و هماهنگی با واحد حقوقی در خصوص آراء صادره از طریق دیوان عدالت اداری و دادگستری

۲۵- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل