شهرداری پاوه در اجرای بند ۲ صورتجلسه شماره ۱۳۲ مورخ ۹۵/۱۰/۲۵شورای محترم اسلامی شهر پاوه و با استناد به ماده ۵ آئین نامه مالی شهرداری ها قصد دارد امورات مربوط به خدمات شهری را به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای خدماتی ، بهداشتی و اداری واجد شرایط به شرح جدول ذیل واگذار نماید.

ردیف موضوع ( نوع کار ) قیمت یا مبلغ پایه  کل یا سالانه          ( ریال ) مبلغ سپرده (ریال)
۱ امورات مربوط به خدمات شهری به شرح ذیل : – رفت و روب شامل : رفت و روب کلیه معابر و خیابانهای شهر ، جمع آوری زباله ها ، شستشوی معابر ، خیابانها ،  میادین ،  جداول و سطل های زباله ، برف روبی و نمک پاشی معابر ، لایروبی و رفع آب گرفتگی جداول و کانال ها ، جمع آوری احشام و حیوانات اهلی ، جمع آوری نخاله های کنار جداول و ساختمانها  و پاک کردن آگهی های تبلیغاتی

– تعمیر و نگهداری و نگهبانی فضای سبز شهری شامل : پارک آزادگان ، بلوار جانبازان ، پارک شهید کاظمی ، تقاطع پارک شهید کاظمی ، پارک جنگلی جنب گرمابه قدیم ، پارک دانشجو ، پارک شاهد ، میدان مولوی ، میدان شهداء ، بلوا ارشاد اسلامی ، بلوار دفاع مقدس ، پارک های زمین شهری ، بوستان میرزا عبدالقادر ، بوستان جهان آراء خانم میدان شهداء ، آب نماها و المان های سطح شهر ، خیابان کمربندی ( سه راهی بیمارستان تا تقاطع سراب هولی) ، تقاطع شهرک فرهنگیان ، درختان پارک ها و کل سطح شهر ، پارک جنگلی قسمت بالادست شهر  و احداث احتمالی فضای سبز جدید

– اجرائیات شامل : رفع سد معابر سطح شهر ،  پلیس ساختمان ، تعمیر و نگهبانی و نگهداری ساختمان های اداری و کارگاهی و تأسیسات و غیره شامل ( آتش نشانی ، جوشکاری ، نقلیه و خدمات موتوری ، غسالخانه ، کشتارگاه ، کارخانه آسفالت ، کارخانه دانه بندی شن و ماسه ، شهرداری ، شورای شهر ، تاکسیرانی و غیره ) و تعمیر و ترمیم جداول و دیوار و پله و مرمت جزیی آسفالت سطح خیابان های شهر 

۱۹/۲۱۱/۰۷۰/۵۴۰ ۹۶۰/۵۵۳/۵۲۷

لذا متقاضیان می توانند در ساعات ادرای غیر از ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری پاوه واقع در میدان شهداء – خیابان امام محمد غزالی مراجعه و در موعد مقرر نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام و پس از تکمیل آن را به واحد حراست تحویل و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۶۱۲۲۸۱۹-۰۸۳ تماس حاصل نمایند.

شرایط:

۱- مناقصه گذار : شهرداری پاوه .

۲- نوع سپرده : متقاضیان مورد صلاحیت برای شرکت در مناقصه بایستی مبلغ ۹۶۰/۵۵۳/۵۲۷ریال را  به عنوان سپرده به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز وجه به حساب سپرده شهرداری همراه با سایر اسناد مناقصه به حراست شهرداری پاوه تحویل نمایند.

۳- محل دریافت اسناد : پاوه میدان شهداء خیابان امام محمد غزالی امور قراردادهای شهرداری پاوه

۴- تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ ۹۵/۱۲/۰۳تا تاریخ ۹۵/۱۲/۰۹از ساعت ۷/۳۰الی ۱۳/۳۰

۵- محل تحویل پیشنهادات : پاوه میدان شهداء خیابان امام محمد غزالی امور قراردادهای شهرداری پاوه

۶- مهلت تحویل پیشنهادات : از تاریخ ۹۵/۱۲/۱۰تا تاریخ ۹۵/۱۲/۱۹از ساعت ۷/۳۰الی ۱۳/۳۰

۷- بازگشایی پاکت ها :روز شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۲۱رأس ساعت ۱۵ در محل شهرداری پاوه جلسه کمیسیون برگزارمی گردد.

۸- شرایط شرکت در مناقصه : شرکت هایی می توانند در این مناقصه شرکت نمایند که دارای گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی و پشتیبانی و فنی و مهندسی از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی و همچنین گواهینامه ایمنی کار  باشند .

۹ نوع کار : امورات به شرح جدول فوق الذکر می باشد .

۱۰ مدت انجام کار : امورات مربوط به جدول فوق الذکر به مدت ۱۲ ( دوازده ) ماه یا یکسال شمسی می باشد .  

۱۱- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به معامله در اسناد مناقصه طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداریها مندرج است

۱۲- پیشنهادات بایستی به طور صریح و روشن و بدون لاک گرفتگی و خط خوردگی در پاکت باشد .

۱۳- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۱۴-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار و به درخواست های فاقد ضمانتنامه بانکی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۵-پرداخت هزینه چاپ آگهی و کارشناسی مناقصه امورات مربوط به خدمات خدمات شهری  و بیمه و مالیات و عوارض تخلیه زباله در زباله دانی سریاس بر عهده برنده مناقصه بوده و مالیات بر ارزش افزوده برعهده شهرداری می باشد .

۱۶- برنده مناقصه موظف است نسبت به جمع آوری عوارض خودیاری مربوط به جمع آوری زباله از شهروندان اقدام که بر اساس نظریه کارشناس رسمی کانون کارشناسان دادگستری ماهیانه مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال را به شهرداری پرداخت و یا ماهیانه این مبلغ پس از تأیید دستگاه نظارت از صورت وضعیت برنده مناقصه کسر خواهد شد .

۱۷ – برنده مناقصه موظف است ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به امور مالی شهرداری پاوه تحویل و همچنین ملزومات و تجهیزات و ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام موضوع کار را  تأمین نماید .

۱۸ شرکت های مورد صلاحیت موظف می باشند آنالیز قیمت مناقصه را در زمان تحویل پیشنهادها به شهرداری پاوه ، لحاظ و ارائه نمایند .

۱۹- آگهی مناقصه در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری پاوه به نشانی www.pavehcity.ir قابل رویت و دستیابی می باشد.

روابط عمومی شهرداری پاوه


/ انتهای خبر /