شهرداری پاوه در اجرای مصوبات شورای محترم اسلامی شهر پاوه و با استناد به ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری ها قصد فروش ۴ دستگاه ماشین آلات سبک خود را از طریق مزایده حضوری به بالاترین قیمیت پیشنهادی با شرایط ذیل دارد .

لذا از کلیه متقاضیان و شرکت کنندگان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد و بازدید از ماشین آلات مزبور با رعایت شرایط ذیل در ساعات اداری غیر از ایام تعطیل جهت شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه واقع در میدان شهداء ، خیابان امام محمد غزالی مراجعه و در مهلت تعیین شده نسبت به تحویل ضمانت نامه یا فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده برای هر خودرو به واحد حراست اقدام و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۶۱۲۲۸۱۹-۰۸۳ تماس حاصل نمایند.

مشخصات خودرو :

ردیف نوع خودرو مدل رنگ نوع سوخت مبلغ پایه

(ریال)

مبلغ سپرده

(ریال)

شماره پلاک
۱ سواری پژو ۴۰۵ GLXI ۱۳۸۹ نقره ای – متالیک بنزین – گاز ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۷/۵۰۰/۰۰۰ ۲۹ایران۵۴۱س۱۱
۲ سواری پژو ROA ۱۳۸۸ نوک مدادی – متالیک بنزین ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۲۹ایران۸۱۵س۱۹
۳ سواری پژو ۴۰۵ GLXI ۱۳۸۸ مشکی – متالیک بنزین – گاز ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ۲۹ایران۵۴۹س۲۱
۴ سواری پراید ۱۳۲ ۱۳۹۱ سفید – روغنی بنزین ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۲۹ایران۲۲۳س۱۱

شرایط:

۱- مزایده گذار : شهرداری پاوه .

۲- نوع سپرده : متقاضیان برای شرکت در مزایده بایستی مبالغی را به شرح جدول فوق الذکر به عنوان سپرده به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری را در مهلت تعیین شده برای هر خودرو به واحد حراست شهرداری پاوه تحویل نمایند .

۳- محل دریافت اسناد و بازدید : پاوه میدان شهداء خیابان امام محمد غزالی ساختمان اداری شهرداری پاوه واحد امور قراردادها

۴- مهلت دریافت اسناد و بازدید : از تاریخ ۹۵/۱۲/۰۸ تا تاریخ ۹۵/۱۲/۱۴ از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۴/۳۰

۵- محل تسلیم ضمانت نامه یا فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده برای هر خودرو : پاوه میدان شهداء خیابان امام محمد غزالی واحد حراست شهرداری پاوه

۶- مهلت تسلیم ضمانت نامه یا فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده برای هر خودرو : از تاریخ ۹۵/۱۲/۱۵ تا تاریخ ۹۵/۱۲/۲۴ از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۴/۳۰

۷- مزایده حضوری : روز چهار شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۲۵ رأس ساعت ۱۲ در سالن جلسات شهرداری پاوه جلسه کمیسیون معاملات با حضور شرکت کنندگان به صورت حضوری برگزار می گردد .

۸- شرایط شرکت در مزایده : کلیه اشخاص حقیقی و شرکت های حقوقی می توانند در این مزایده شرکت نمایند .

۹ نوع مزایده : فروش ماشین آلات به صورت حضوری و به شرح جدول فوق الذکر می باشد .

۱۰- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به معامله در اسناد مزایده طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداری ها مندرج است

۱۱- برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به واریز وجه نقد فروش ماشین آلات نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۱۲-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار و به درخواست های فاقد ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۳-هزینه چاپ آگهی و کارشناسی ماشین آلات بر عهده برنده مزایده می باشد .

۱۴-در مقابل فروش ماشین آلات در مهلت قانونی بر اساس آئین نامه مالی شهرداری ها از برنده مزایده وجه نقد دریافت می گردد .

۱۵-پرداخت هر گونه مالیات ، عوارض ، مالیات بر ارزش افزوده ، نقل و انتقال و سند نویسی در دفترخانه به عهده خریدار می باشد .

۱۶- آگهی مزایده در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری پاوه به نشانی www.pavehcity.ir قابل رویت و دستیابی می باشد.

                                                                     روابط عمومی شهرداری پاوه


/ انتهای خبر /