به گزارش روابط عمومی شهرداری پاوه : جزئیات اشیاء یافت شده در تاکسی های درون شهری پاوه در سال ۱۳۹۵ که صاحبان آنها تاکنون جهت دریافت وسایل مفقودی خود به واحد تاکسیرانی شهرداری پاوه مراجعه ننموده اند منتشر شد.
وسایل و اقلامی که گاها از سوی شهروندان در داخل تاکسی های درون شهری به جا می ماند در صورت اطلاع و دسترسی راننده به آن، به واحد تاکسی رانی انتقال که واحد مذکور نیز در نهایت امانتداری و احترام آن را به مالکین تحویل می نماید .

 لیست کامل کل اشیاء ، وسایل و اقلامی که در سال ۱۳۹۵ از سوی رانندگان محترم تاکسی یافت و به تاکسی رانی تحویل داده شده و غالب آنها به صاحبان و مالکان عودت داده شده است عبارتند از :
گوشی تلفن همراه ۶۸ مورد
کارت عابر بانک ۲۷مورد
چک در وجه حامل ۲ مورد (جمعا ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان)
کیف حاوی پول و مدارک ۲۲مورد
وجه نقد جمعا به مبلغ ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان
طلا و جواهرات ۴ مورد
ساعت مچی ۱۶ مورد
عینک ۳۲ مورد
چتر ۲۶ مورد
ساک ورزشکاران ۲ مورد
دفترچه درمانی ۱۶ مورد
کفش ۸ جفت
پارچه و لباس ۱۳ مورد
کیف حاوی وسایل دانش آموزی ۸مورد
پلاستیک حاوی وسایل مختلف ۱۶ مورد
دسته کلید ۱۹ مورد
کلاه سر ۴ مورد
لوازم خوراکی ۱۲ مورد

وسایل و اقلامی که صاحبان آنها تاکنون جهت دریافت آن به تاکسی رانی شهرداری مراجعه ننموده اند عبارتند از :
گوشی تلفن همراه ۵ مورد
کارت عابر بانک ۵ مورد
کیف پول و مدارک ۷ مورد
طلا و جواهرات ۱ مورد
ساعت مچی ۳ مورد
عینک ۶ مورد
دسته کلید ۳ مورد
چتر ۳ مورد
کفش ۱ جفت
پلاستیک حاوی وسایل مختلف ۲ مورد
کلاه سر ۲ مورد
مواد خوراکی ۳ مورد

                                                      روابط عمومی شهرداری پاوه

 


/ انتهای خبر /