قابل توجه متقاضیان صدور پروانه فعالیت و اشتغال

رانندگان ناوگان مسافری و باری درون شهری

 

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از مالکان و رانندگان خودروهای ناوگان مسافری و باری دورن شهری  که در سامانه www.utcms.ir  ( سامانه ثبت نام و ساماندهی و تخصیص سوخت ناوگان – گازوئیل ) ثبت نام نموده و مدارک مربوطه را به شهرداری ‍پاوه تحویل داده‌اند می رساند . جهت تکمیل پرونده خود (با توجه به مدارک مورد نیاز ذیل) در رایطه با اخذ پروانه فعالیت و تخصیص سوخت به دفتر پیشخوان هورام واقع در خیابان امام محمد شافعی مراجعه نمایند .

الف ) متقاضیان پروانه فعالیت

مدارک مورد نیاز

۱ – ثبت نام ناوگان در سامانه utcms.ir ( سامانه ثبت نام و ساماندهی و تخصیص سوخت ناوگان – گازوئیل ) توسط متقاضی

۲ -تکمیل فرم درخواست صدور پروانه فعالیت ناوگان توسط متقاضی ( فرم شماره ۱/ فرم شماره ۲)

۳ – ارائه اصل و کپی مدارک زیر جهت احراز هویت و تایید صلاحیت عمومی

۳-۱ ارائه کارت ملی

۳-۲-ارائه شناسنامه

۳-۳-ارائه سند مالکیت خودرو

۳-۴-ارائه کارت مالکیت خودرو

۳-۵-ارائه کارت معاینه فنی خودور و استعلام صحت آن از طریق سامانه سیمفا توسط شهرداری

۳-۶- دارا بودن تجهیزات ایمین حمل و نقل بار دورن شهری( کپسول آتش نشانی)

۳-۷-ارائه بیمه نامه شخص ثالث و استعلام صحت آن توسط شهرداری از طریق سامانه سنهاب بیمه مرکزی

۳-۸- ارائه کارت پایان خدمت دایم و یا معافیت دایم یا موقت برای آقایان

۳-۹-تکمیل تعهد نامه نصب تجهیزات هوشمند و بکارگیری نرم افزارهای آن و شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با آن (فرم شماره ۳)

۳-۱۰- تحویل تعهد نامه حسن انجام کار متقاضی دریافت پروانه فعالیت ناوگان و ۱۵۰ میلیون ریال سفته ( فرم شماره ۴/ فرم شماره ۵)

۴ – پرداخت هزینه صدور پروانه توسط متقاضی

 

 

ب) متقاضیان پروانه اشتغال

مدارک مورد نیاز

۱ – تکمیل فرم درخواست صدور پروانه اشتغال ناوگان توسط متقاضی ( فرم شماره ۶)

۲ – ارائه اصل و کپی مدارک زیر جهت احراز هویت و تایید صلاحیت عمومی

۲-۱- مدارکی دال بر داشتن سواد خواندن و نوشتن متقاضی

۲-۲- برگ پایان خدمت دایم یا معافیت دایم یا موقت

۲-۳- گواهینامه رانندگی معتبر و مرتبط با نوع وسیله نقلیه مورد نظر

۲-۴- کارت ملی

۲-۵- شناسنامه

۲-۶- ارائه کارت سلامت و عدم اعتیاد به مواد مخدر

۲-۷- تحویل تعهد نامه حسن انجام کار متقاضی دریافت پروانه فعالیت ناوگان و ۱۰۰ میلیون ریال سفته ( فرم شماره ۷)

۳ – پرداخت هزینه صدور پروانه توسط متقاضی

۴ – ارائه پاسخ استعلام سوء پیشینه و درج آن در پرونده


/ انتهای خبر /