شهرداری پاوه به منظور گرامیداشت روز شوراها، کارگر و معلم و در اجرای بند ۱ مصوبه ۱۳۳ مورخ ۹۵/۱۱/۱۳شورای محترم اسلامی شهر پاوه، در نظر دارد از تاریخ ۹۶/۲/۹ لغایت ۹۶/۲/۲۰ نسبت به بخشودگی ۲۵ درصدی کلیه عوارض (به استثنای جرایم ماده ۱۰۰ و ۷۷، اجاره بها، قراردادها و توافقات، عوارض ملی ( خودرو)) در صورت پرداخت نقدی در بازه زمانی مذکور اقدام نماید؛ لذا از آنجا که میزان بخشودگی مذکور، بالاترین میزان بخشودگی عوارض شهرداری طی سال ۱۳۹۶ می‌باشد، از عموم همشهریان گرامی درخواست می‌گردد جهت بهره‌مندی از تخفیفات فوق به شهرداری مراجعه نمایند.

روابط عمومی شهرداری پاوه


/ انتهای خبر /