شهرداری پاوه به منظور گرامیداشت حماسه شکست حصر پاوه و در اجرای مصوبه ۱۳۳ مورخ ۹۵/۱۱/۱۳شورای محترم اسلامی شهر پاوه، در نظر دارد از تاریخ ۹۶/۵/۱۴لغایت ۹۶/۵/۲۶نسبت به بخشودگی ۱۵ درصدی کلیه عوارض (به استثنای جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۷۷، اجاره بها، قراردادها و توافقات، عوارض ملی (خودرو)) در صورت پرداخت نقدی در بازه زمانی مذکور اقدام نماید؛ لذا از عموم همشهریان گرامی درخواست می‌گردد جهت بهره‌مندی از تخفیفات فوق به شهرداری مراجعه نمایند.

روابط عمومی شهرداری پاوه


/ انتهای خبر /