شهرداری پاوه به استناد موافقتنامههای سال ۱۳۹۶، در نظر دارد اجرای پروژه‌های ذیل را از محل اعتبارات  عمرانی – استانی به مناقصه بگذارد.

لذا از کلیه شرکتهای دارای صلاحیت که مایل به شرکت در این مناقصه می باشند دعوت به عمل می آید  که از روز   سه‌شنبه مورخ  ۹۶/۷/۴ تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۱۷ در ساعات ادرای غیر از ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد ذیحسابی شهرداری پاوه واقع در میدان شهداء – خیابان امام محمد غزالی مراجعه و اسناد مربوطه را پس از تکمیل تا پایان وقت اداری روز  شنبه مورخ ۹۶/۷/۲۹ به واحد حراست شهرداری پاوه تحویل و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۸۳۴۶۱۲۲۸۱۹ تماس حاصل نمایند:

 

ردیف

شماره طرح

عنوان پروژه

شماره مجوز

مبلغ اعتبار مصوب

( ریال)

مبلغ سپرده (ریال)

۱

۲۸۳ک۱۵۰۲۰۰۴ بهسازی و ساماندهی معابر شهر پاوه

موافقتنامه شماره ۱۴۰۹۵۰۴ مورخ ۹۶/۶/۳۰

۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

شرایط:

 ۱ برآورد پروژه بر اساس فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۶ می‌باشد.  

۲ حداقل پایه مورد نیاز پایه ۵ رشته راه یا ابنیه می‌باشد.

۳- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به معامله در اسناد مناقصه طبق قانون برگزاری مناقصات مندرج است.

۴- پیشنهادات بایستی به طور صریح و روشن و بدون لاک‌گرفتگی و خط‌خوردگی در پاکت باشد.

۵- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه منصرف شوند سپرده و تضمین آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۶-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

۷-هزینه نشر اگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۸- آگهی در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری پاوه به نشانی www.pavehcity.ir قابل رویت و دستیابی می‌باشد.

۹- پیشنهادات واصله در روز  یک‌شنبه مورخ ۹۶/۷/۳۰در جلسه کمیسیون معاملات شهرداری رأس ساعت ۱۵ در محل شهرداری پاوه مفتوح می‌گردند.

۱۰- اعتبار از محل اعتبارات عمرانی استانی و پرداخت دستگاه اجرایی با توجه به تخصیص ابلاغی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به صورت اوراق خزانه اسلامی می‌باشد.

 

 

                                             روابط عمومی شهرداری پاوه                       


/ انتهای خبر /