شهرداری پاوه به استناد موافقتنامههای سال ۱۳۹۶، در نظر دارد اجرای پروژه‌های ذیل را از محل اعتبارات  عمرانی – استانی به مناقصه بگذارد.

لذا از کلیه شرکتهای دارای صلاحیت که مایل به شرکت در این مناقصه می باشند دعوت به عمل می آید  که از روز شنبه مورخ  ۹۶/۹/۴ تا پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه مورخ ۹۶/۹/۱۶ در ساعات ادرای غیر از ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد ذیحسابی شهرداری پاوه واقع در میدان شهداء – خیابان امام محمد غزالی مراجعه و اسناد مربوطه را پس از تکمیل تا پایان وقت اداری روز  سه‌شنبه مورخ ۹۶/۹/۲۸ به واحد حراست شهرداری پاوه تحویل و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۸۳۴۶۱۲۲۸۱۹ تماس حاصل نمایند:

ردیف

شماره طرح

عنوان پروژه

شماره مجوز

مبلغ اعتبار مصوب (ریال)

مبلغ سپرده (ریال)

۱

۰۷۰ ک ۱۷۰۶۰۰۲

ساماندهی و ایجاد زیرساختهای مجموعه گردشگری شهر پاوه

موافقتنامه شماره ۱۴۲۴۲۶۵ مورخ ۱۰/۷/۹۶

۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۲

۰۱۰ ک ۱۵۰۳۰۰۲

جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی شهر پاوه

موافقتنامه شماره ۱۴۲۴۲۸۴ مورخ ۱۰/۷/۹۶

۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۳

۲۸۳ ک ۱۵۰۲۰۰۴

بهسازی و ساماندهی معابر شهر پاوه

موافقتنامه شماره ۱۴۰۹۵۰۴ مورخ ۳۰/۶/۹۶

۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

شرایط:

 ۱ برآورد پروژه بر اساس فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۶ می‌باشد.  

۲ حداقل پایه مورد نیاز پایه ۵ رشته راه یا ابنیه می‌باشد.

۳- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به معامله در اسناد مناقصه طبق قانون برگزاری مناقصات مندرج است.

۴- پیشنهادات بایستی به طور صریح و روشن و بدون لاک‌گرفتگی و خط‌خوردگی در پاکت باشد.

۵- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه منصرف شوند سپرده و تضمین آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۶-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

۷- آگهی در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری پاوه به نشانی www.pavehcity.ir قابل رویت و دستیابی می‌باشد.

۸- پیشنهادات واصله در روز  جهارشنبه مورخ ۹۶/۹/۲۹در جلسه کمیسیون معاملات شهرداری رأس ساعت ۱۵ در محل شهرداری پاوه مفتوح می‌گردند.

۹- اعتبار از محل اعتبارات عمرانی استانی و پرداخت دستگاه اجرایی با توجه به تخصیص ابلاغی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به صورت اوراق خزانه اسلامی می‌باشد.

 

روابط عمومی شهرداری پاوه


/ انتهای خبر /