شهرداری پاوه در اجرای بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۱ مورخ ۹۶/۰۸/۱۴ شورای محترم اسلامی شهر پاوه و  با استناد به ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری ها قصد فروش ۸ دستگاه ماشین‌آلات خود را از طریق مزایده حضوری به بالاترین قیمت پیشنهادی با شرایط ذیل دارد.

لذا از کلیه متقاضیان و شرکت‌کنندگان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد و بازدید از اموال مزبور  با رعایت شرایط ذیل در ساعات اداری غیر از ایام تعطیل برای شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه واقع در میدان شهداء، خیابان امام محمد غزالی مراجعه و در مهلت تعیین شده نسبت به تحویل ضمانت‌نامه یا فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده برای هر خودرو به واحد حراست اقدام و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۶۱۲۲۸۱۹-۰۸۳ تماس حاصل نمایند.

ردیف

نوع خودرو

مدل

رنگ

نوع سوخت

مبلغ پایه (ریال)

مبلغ سپرده (ریال)

شماره پلاک

۱

سواری پژو ۴۰۵ GLXI

۱۳۸۹

نقره‌ای-متالیک

بنزین-گاز

۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰

۶/۵۰۰/۰۰۰

۲۹ایران۵۴۱س۱۱

۲

سواری پژو ROA

۱۳۸۸

نوک مدادی-متالیک

بنزین

۶۰/۰۰۰/۰۰۰

۳/۰۰۰/۰۰۰

۲۹ایران۸۱۵س۱۹

۳

سواری پژو ۴۰۵ GLXI

۱۳۸۸

مشکی-متالیک

بنزین-گاز

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۶/۰۰۰/۰۰۰

۲۹ایران۵۴۹س۲۱

۴

سواری پراید ۱۳۲

۱۳۹۱

سفید-روغنی

بنزین

۷۰/۰۰۰/۰۰۰

۳/۵۰۰/۰۰۰

۲۹ایران۲۲۳س۱۱

۵

کامیون زباله‌کش بنز

۱۳۸۸

نارنجی-روغنی

گازوئیل

۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۱/۵۰۰/۰۰۰

۱۹ایران۱۶۱ع۵۷

۶

کامیون زباله‌کش مان

۱۳۸۴

سفید-روغنی

گازوئیل

۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰

۹/۰۰۰/۰۰۰

۲۹ایران۲۲۶س۱۱

۷

کامیونت کمپرسی نیسان

۱۳۸۵

آبی-روغنی

بنزین

۴۰/۰۰۰/۰۰۰

۲/۰۰۰/۰۰۰

۲۹ایران۴۸۲س۱۲

۸

سواری پژو XU7 PARS

۱۳۹۱

مشکی-متالیک

بنزین

۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰

۹/۰۰۰/۰۰۰

۲۹ایران۲۲۴س۱۱

شرایط:

۱- مزایده گذار : شهرداری پاوه .

۲- نوع سپرده : متقاضیان برای شرکت در مزایده بایستی مبالغی را به شرح جدول فوق‌الذکر به عنوان سپرده به صورت ضمانت‌نامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری را در مهلت تعیین شده برای هر خودرو به واحد حراست شهرداری پاوه تحویل نمایند.

۳- محل دریافت اسناد و بازدید خودرو : پاوه میدان شهداء خیابان امام محمد غزالی   واحد امور قراردادها و خدمات موتوری شهرداری پاوه

۴- مهلت دریافت اسناد و بازدید خودرو : از تاریخ ۹۶/۱۰/۱۸ تا تاریخ ۹۶/۱۰/۲۵ از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۳/۳۰

۵- محل دریافت و تسلیم ضمانت‌نامه یا فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده برای هر خودرو : پاوه میدان شهداء خیابان امام محمد غزالی  واحد حراست شهرداری پاوه

۶- مهلت دریافت و تسلیم ضمانت‌نامه یا فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده برای هر خودرو : از تاریخ ۹۶/۱۰/۲۶ تا تاریخ ۹۶/۱۱/۰۷ از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۳/۳۰

۷- مزایده حضوری :روز یک‌شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۸ رأس ساعت ۱۲ در سالن جلسات شهرداری پاوه جلسه کمیسیون معاملات با حضور شرکت‌کنندگان به صورت حضوری برگزارمی گردد.

۸- شرایط شرکت در تجدید مزایده : کلیه اشخاص حقیقی و شرکت‌های حقوقی می‌توانند در این مزایده شرکت نمایند.

۹ نوع مزایده: فروش ماشین‌آلات به صورت حضوری و به شرح جدول فوق‌الذکر می‌باشد.

۱۰– سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداری ها مندرج است.

۱۱– برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به واریز وجه نقد فروش ماشین‌آلات نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۱۲-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار و به درخواست های فاقد ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۳– در مقابل فروش ماشین‌آلات در مهلت قانونی بر اساس آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها از برنده مزایده وجه نقد دریافت می‌گردد.

۱۴-پرداخت کلیه هزینه‌ها اعم از مالیات، عوارض، مالیات بر ارزش افزوده، نقل و انتقال، تعویض پلاک و سند نویسی در دفترخانه به عهده خریدار می باشد .

۱۵– آگهی تجدید مزایده در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری پاوه به نشانی www.pavehcity.ir قابل رویت و دستیابی می باشد.

۱۶– کامیون زباله‌کش بنز بر اساس سند فروش شماره ۸۸۰۷۵۰۷ مورخ ۸۸/۰۶/۲۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ غیرقابل انتقال می‌باشد.

روابط عمومی شهرداری پاوه


/ انتهای خبر /