برنامه هفتگی شهردار پاوه :

 

شنبه : رسیدگی به امور جاری شهرداری و جلسات داخلی با کارکنان

یک شنبه : پیگیری امورات اداری در استان

دو شنبه : ملاقات عمومی با مردم

سه شنبه : جلسات شورای اسلامی شهر ، پیگیری امور در حوزه شهرستان

چهارشنبه : ملاقات عمومی با مردم

پنج شنبه : دیدار با شهروندان و بازدید از پروژه های عمرانی سطح شهر