در راستای بسترسازی و روند توسعه ی شهر مینونشان پاوه ومتعاقب یکسری هماهنگی های معمول، عصر دیروز (دوشنبه مورخ ۴ خرداد )، اعضای شورای اسلامی شهر وشهردار پاوه درمعیت دکتر نعمت اله منوچهری نماینده محترم مردم پاوه واورامانات درمجلس شورای اسلامی با مهندس خندان دل معاون محترم عمران وتوسعه امورشهری و روستایی وزیر کشور دیدار نمودند.

دراین نشست دکتر منوچهری با تقدیرازهمراهی مهندس خندان دل افزود: مردم ما خاطرات شیرینی ازحضرتعالی دارند، هرچند که در تهیه ماشین آلات وقیرمحبت وافرنموده اید، اما به دلیل محدودیت شهرداری های منطقه آنتان نتوانستند سهم خود را دریافت نمایند واین واقعاً اوج محرومیت منطقه ما را می رساند.

نماینده مردم پاوه واورامانات درمجلس شورای اسلامی درادامه به مشکلات جانبی شهر اشاره نمودوپاوه گفت: درجوار پاوه سدی بنام سد داریان با هزار امیدوار وآرزو ایجاد گردید، این سد برخلاف رویه مورد انتظار فقط مصیبت اش (تردد وسائل نقلیه وتخریب زیرساخت های شهری) نصیب شهر و مردم پاوه شده است.

وی در ادامه تصریح نمود: از قبل برنامه ریزی های زیادی در این راستا صورت گرفته است به امید که عمران وآبادانی را برای شهر پاوه به ارمغان آورد، اما متأسفانه نه تنها این امرحادث نگردید بلکه از ماحصل آن نیزحتی در تأمین آب شرب، آب صنعتی وکشاورزی (توسعه باغات و…) چیزی دیده نشده است ، شایان ذکر است دراین خصوص فقط آمده اند سدی را ساخته اند که درآن بتواند آب آن را به مناطق کرمسیری منتقل نمایندند، وقتی بررسی می کنیم می بینیم چیزی برای این مردم انجام نشده است.

دکترنعمت اله منوچهری با توجه به توپوگرافی منطقه خاطرنشان ساخت: طبیعت سخت وخشن منطقه برای مدیریت شهری بسیار هزینه بردار بوده بطوریکه صعب العیور بودن معابر و… هزینه های چند برابری رابر پیکره شهرداری پاوه تحمیل می نماید هزینه ای که در مناطق دیگر می تواند دهها برابر خدمات مورد نظر را ارائه نماید.
نماینده پاوه واورامانات در مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به مهندس خندان دل گفت: از محضرتان استدعا دارم که شهر پاوه را ویژه ببینید، ودر صورت امکان بودجه ای چند برابر شهرهای دیگردر نظربگیرید.

وی با ارائه لیستی از شهرداری های حوزه ی انتخابیه خویش درخواست ارائه حمایت های مالی به شهرداری های شهرهای مناطق اورامانات شد وافزود : نگاه ویژه وحمایتی حضرتعالی مورد انتظار ماست نگاهی که همیشه بدان محبت داشتید، در این میان لازم به ذکر است که شهرداری شروینه از بخش کلاشی شهرستان جوانرود از جمله شهرداری جدیدالتأسیسی است که با حداقل امکانات فعالیت خویش را آغاز نموده است.

شهردار پاوه در این میان ضمن تقدیرازجناب دکتر منوچهری که در شرایط روحی خاص به پاوه آمدند وشرایط موجود را مشاهده نمودند وضمن هماهنگی با جناب خندان دل همراه مجموعه مدیریت شهری پاوه شدند. از نگاه تخصصی ایشان تشکر می کنیم وآن را مایه ی خیری برای شهرداری پاوه می بینیم.

سلام خسروی در ادامه تصریح نمود: در بزرگراه همت با دوستان خود درخصوص نگهداری درختان موجود موردی را یادآوری نمودیم که هزینه نگهداری درختان مذکور معادل سرانه عمرانی شهروندان شهرداری های محروم از جمله در پاوه می باشد. این تفاوت شهرهای برخوردار وشهرهای محروم را می رساند.

وی با مقایسه بودجه عمرانی شهرداری پاوه در سالهای گذشته وحال افزود: سرانه شهروندی را از ۱۱۸ هزارتومان در سال جاری به ۳۵۰ هزارتومان افزایش داده ایم، ما تعهد وتکلیفی را برای خود به وجود آورده ایم، دراین بین ما فقط اراده را داریم ومی طلبد یزرگوارانی حمایت کنند تا بتوانیم جوابگوی تعهد خویش باشیم.

خسروی گفت:جایگاه ما دربسیاری از شاخص ها قابل تعریف نیست، تنها دریک شاخص آن هم ایثار وشهادت در بین شهرستان های کشور( به نسیت جمعیت ) که برابر آمار های اعلامی بیشترین شهید را تقدیم آرمان های انقلاب نموده ایم ودر صدر شهرهای کشور جای داریم، به همین ترتیب نیزفضای آرامستان هایمان جزء بیشترینها محسوب می شود، وجود سه مزار شهیدان گواهی براین مدعاست، مطمئن هستیم جمهوری اسلامی ایران روزی این محبت ها را جبران می کند کما اینکه در بعضی موارد نیزچنین بوده است.

شهردار پاوه با ارائه مستندات گزارشی تصویری از کوچه های پاوه را تقدیم معاون محترم عمرانی وزیر کشور نمود وافزود: کوچه هایی داریم که ۳۵ سال است که درآنان کاری انجام نگرفته است، کوچه هایی که جانبازان ما به زحمت می توانند در آن تردد نمایند، درمناسیت های مختلف با حضور مسئولین محترم امر بازدیدی که از خانواده های معزز جانبازان داریم به دلیل عدم توان مالی همواره شرمنده عزم واراده پولادی آنان می گردیم، واقعیت آن است متناسب با سرانه شهیدانمان، اعتباراتی تخصیص دریافت ننموده ایم، در توزیع اعتبارات سال ۹۴ که در سامانه وزارت کشور منعکس گردیده بودجه ای که پیش بینی گردیده معادل سال ۹۳ می باشد، اگر اینطور باشد ما نمی توانیم توقعات به حق شهروندانمان را جوابگو باشیم.

سلام خسروی گفت: حداقل انتظار ممکن از حضرتعالی آن است که به عنوان یک وکیل توانمند در حوزه سد داریان به ما کمک وهمراهی نمائید همانطوریکه جناب دکتربیان نمود؛ زیر ساخته های شهرما تخریب شده واز بین رفته است ، انتظار ما از حضرتعالی آن است که چیزی که آنان تخریب نموده اند را فقط مجدداً بازسازی نمایند.

وی گفت : پیوسته ومکرر ادارات گاز، آب وفاضلاب و… به دلیل فشارهای عمودی ( ماشین های سنگین و…) با شکستگی ممتد شبکه های مربوطه همراه بوده وآسفالت پاوه را هراز چندگاهی شخم می زنند ورنجش شهروندان محترم را به وجود می آورند، در این بین ما قدرتی را خواهان هستیم که ازحق وحقوق شهروندان محترم دفاع نمایند.

شهردارپاوه تصریح نمود: برابر شواهد عینی با اتمام پروژه ی عملیاتی سد داریان مواجه هستیم، اگر کاری نشود ودفاعی صورت نگیرد، حق مان ضایع می گردد، امیدوار هستیم که با دست پُر خدمت ارواح طیبه ی شهدای دیارمان برگردیم، دوست داریم وقتی مهمانان عراقی به شهرمان می آیند ببینندکه یک شهرکُردنشین وسنی مذهب این چنین عمران وآبادانی دارد، کارکردی که پیام های فراونی در آن مستتر می باشد.(سخنان شهردار پاوه مورد توجه کارشناسان وحاضرین درجلسه قرار گرفت بنحویکه تعدادی از آنان با اذعان به توانمندی موجود، نحوه ی ارائه مطالب را به بهترین شکل عنوان نمودند ودر این خصوص متذکر شدند که شهردار پاوه به بهترین وجه مفاهیم مورد نظر را منتقل نمودند.)

مهندس خندان دل نیزضمن خیرمقدم خدمت جمع حاضر وتسلیت به جناب دکترمنوچهری به سبب مصیبت وارده گفت: تلاش ما بر این منوال است که بسیاری از مشکلاتی را که یادآور شدید، ولو هم به صورت اندک رفع نمائیم، حجم گسنرده مشکلات وجود دارد وکسی انتظار آن را ندارد که به یکباره برطرف شود واین کار سختی است.

معاون عمران وتوسعه امور شهری و روستایی وزیر کشوردر ادامه گفت: منطقه ی شما در سال ۹۳ تقریباً سه برابر سال قبل اعتبار دریافت نموده است ، امری که در هیچیک از شهرهای دیگر چنین چیزی مشاهده نمی گردد.

وی در توجیه گفته ی خویش تصریح نمود: البته ما اینکار را آگاهانه انجام داده ایم، مناطقی که درگذشته بیشترآسیب دیده اند، طبیعی است که بیشتر مورد توجه قرار گیرند، اینکه شما می گوئید در منطقه ی ما سه مزار شهداء داریم خود بیانگر آن است که سختی های زیادی متحمل شده اید.

مهندس خندان دل خاطر نشان ساخت: ممکن است که مشکلات شما آنقدر زیاد باشد وعلیرغم سه برابر شدن کمک های ارائه شده نسبت به گذشته ، خدمات ارائه شده بازهم قابل توجه نباشد. اما در کل کشورشهرهای زیادی وجود دارند که بایستی اولویت بندی صورت گیرد که اینکار با تأمین ماشین آلات ، قیر واعتبارات مورد توجه قرارمی گیرند.

رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کل کشور خطاب به دکتر احمدی معاون خویش تأکید ویژه نمود که با اعزام اکیپی به شهر پاوه گزارش مفصلی تنظیم وبه اینجانب ارائه نمایند، که حداقل بهسازی های معابر درون شهری در آن مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه تاکید نمود: تأمین نقدینگی در خصوص معابر پاوه منوط به ارائه بررسی میدانی وارائه گزارشی در این راستا بوده ان شاء الله علاوه بر حمایت های معمول در این خصوص نیز نسبت به رفع محرومیت های موجود اقدام می شود.

DSC01889

DSC01899

DSC01902

 


/ انتهای خبر /