شهرداری پاوه در اجرای بند ۲ صورتجلسه شماره ۱۳۲ مورخ ۹۵/۱۰/۲۵شورای محترم اسلامی شهر پاوه و با استناد به ماده ۵ آئین نامه مالی شهرداری ها قصد دارد امورات مربوط به خدمات شهری را به شرح جدول ذیل از طریق تجدید مناقصه عمومی به شرکتهای خدماتی ، بهداشتی و اداری واجد شرایط به شرح جدول ذیل واگذار نماید.

ردیف موضوع ( نوع کار ) قیمت یا مبلغ پایه  کل یا سالانه          ( ریال ) مبلغ سپرده (ریال)
۱ امورات مربوط به خدمات شهری به شرح ذیل :

– رفت و روب شامل : رفت و روب کلیه معابر و خیابانهای شهر ، جمع آوری زباله ها ، شستشوی معابر ، خیابانها ،  میادین ،  جداول و سطل های زباله ، برف روبی و نمک پاشی معابر ، لایروبی و رفع آب گرفتگی جداول و کانال ها ، جمع آوری احشام و حیوانات اهلی ، جمع آوری نخاله های کنار جداول و ساختمانها  و پاک کردن آگهی های تبلیغاتی

– تعمیر و نگهداری و نگهبانی فضای سبز شهری شامل : پارک آزادگان ، بلوار جانبازان ، پارک شهید کاظمی ، تقاطع پارک شهید کاظمی ، پارک جنگلی جنب گرمابه قدیم ، پارک دانشجو ، پارک شاهد ، میدان مولوی ، میدان شهداء ، بلوا ارشاد اسلامی ، بلوار دفاع مقدس ، پارک های زمین شهری ، بوستان میرزا عبدالقادر ، بوستان جهان آراء خانم میدان شهداء ، آب نماها و المان های سطح شهر ، خیابان کمربندی ( سه راهی بیمارستان تا تقاطع سراب هولی) ، تقاطع شهرک فرهنگیان ، درختان پارک ها و کل سطح شهر ، پارک جنگلی قسمت بالادست شهر  و احداث احتمالی فضای سبز جدید

– اجرائیات شامل : رفع سد معابر سطح شهر ،  پلیس ساختمان ، تعمیر و نگهبانی و نگهداری ساختمان های اداری و کارگاهی و تأسیسات و غیره شامل ( آتش نشانی ، جوشکاری ، نقلیه و خدمات موتوری ، غسالخانه ، کشتارگاه ، کارخانه آسفالت ، کارخانه دانه بندی شن و ماسه ، شهرداری ، شورای شهر ، تاکسیرانی و غیره ) و تعمیر و ترمیم جداول و دیوار و پله و مرمت جزیی آسفالت سطح خیابان های شهر 

۱۹/۲۱۱/۰۷۰/۵۴۰ ۹۶۰/۵۵۳/۵۲۷

لذا متقاضیان می توانند در ساعات ادرای غیر از ایام تعطیل جهت دریافت اسناد تجدید مناقصه به امور قراردادهای شهرداری پاوه واقع در میدان شهداء – خیابان امام محمد غزالی مراجعه و در موعد مقرر نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام و پس از تکمیل آن را به واحد حراست تحویل و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۶۱۲۲۸۱۹-۰۸۳ تماس حاصل نمایند.

شرایط:

۱- مناقصه گذار : شهرداری پاوه .

۲- نوع سپرده : متقاضیان مورد صلاحیت برای شرکت در تجدید مناقصه بایستی مبلغ ۹۶۰/۵۵۳/۵۲۷ریال را  به عنوان سپرده به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز وجه به حساب سپرده شهرداری همراه با سایر اسناد تجدید مناقصه به حراست شهرداری پاوه تحویل نمایند.

۳- محل دریافت اسناد : پاوه میدان شهداء خیابان امام محمد غزالی امور قراردادهای شهرداری پاوه

۴- تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ ۹۵/۱۲/۲۴تا تاریخ ۹۵/۱۲/۳۰از ساعت ۷/۳۰الی ۱۳/۳۰

۵- محل تحویل پیشنهادات : پاوه میدان شهداء خیابان امام محمد غزالی امور قراردادهای شهرداری پاوه

۶- مهلت تحویل پیشنهادات : از تاریخ ۹۶/۰۱/۰۱تا تاریخ ۹۶/۰۱/۱۴از ساعت ۷/۳۰الی ۱۳/۳۰

۷- بازگشایی پاکت ها :روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۱/۱۵رأس ساعت ۱۵ در محل شهرداری پاوه جلسه کمیسیون برگزارمی گردد.

۸- شرایط شرکت در تجدید مناقصه : شرکت هایی می توانند در این تجدید مناقصه شرکت نمایند که دارای گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی و پشتیبانی و فنی و مهندسی از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی و همچنین گواهینامه ایمنی کار  باشند .

۹ نوع کار : امورات به شرح جدول فوق الذکر می باشد .

۱۰ مدت انجام کار : امورات مربوط به جدول فوق الذکر به مدت ۱۲ ( دوازده ) ماه یا یکسال شمسی می باشد .  

۱۱- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به معامله در اسناد تجدید مناقصه طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداریها مندرج است

۱۲- پیشنهادات بایستی به طور صریح و روشن و بدون لاک گرفتگی و خط خوردگی در پاکت باشد .

۱۳- برندگان اول و دوم تجدید مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۱۴-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار و به درخواست های فاقد ضمانتنامه بانکی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۵-پرداخت هزینه چاپ آگهی و کارشناسی تجدید مناقصه امورات مربوط به خدمات خدمات شهری  و بیمه و مالیات و عوارض تخلیه زباله در زباله دانی سریاس بر عهده برنده تجدید مناقصه بوده و مالیات بر ارزش افزوده برعهده شهرداری می باشد .

۱۶- برنده تجدید مناقصه موظف است نسبت به جمع آوری عوارض خودیاری مربوط به جمع آوری زباله از شهروندان اقدام که بر اساس نظریه کارشناس رسمی کانون کارشناسان دادگستری ماهیانه مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال را به شهرداری پرداخت و یا ماهیانه این مبلغ پس از تأیید دستگاه نظارت از صورت وضعیت برنده مناقصه کسر خواهد شد .

۱۷ – برنده تجدید مناقصه موظف است ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به امور مالی شهرداری پاوه تحویل و همچنین ملزومات و تجهیزات و ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام موضوع کار را  تأمین نماید .

۱۸ شرکت های مورد صلاحیت موظف می باشند آنالیز قیمت مناقصه را در زمان تحویل پیشنهادها به شهرداری پاوه ، لحاظ و ارائه نمایند .

۱۹- آگهی مناقصه در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری پاوه به نشانی www.pavehcity.ir قابل رویت و دستیابی می باشد.

                                                                                                     روابط عمومی شهرداری پاوه


/ انتهای خبر /